Skip to main content

Privatlivspolitik for
Christina Knudsen Consulting

Dataansvarlig:
Christina Knudsen Consulting (herefter ”CKC”) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som CKC behandler om sine kunder og samarbejdspartnere. Nedenfor er CKC’s kontaktoplysninger:

Christina Knudsen Consulting
Nivådal 117
2990 Nivå
CVR-nr.: 43744844

Behandlingsaktiviteter:
CKC behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. 

Som dataansvarlig jf. GDPR, har CKC følgende behandlingsaktiviteter, som uddybes i de efterfølgende afsnit:

 • Besøg på hjemmeside
 • Kunder
 • Bogføring

Besøg på hjemmeside:
Når du besøger CKC’s hjemmeside, anvendes cookies for, at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i CKC’s cookiespolitik.

Kunder:
CKC opbevarer personoplysninger om dig, som udelukkende er givet af dig. Nedenstående er eksempler på personoplysninger, som du aktivt kan have givet:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • e-mailadresse 
 • Oplysninger sendt via e-mail
 • Oplysninger, du deler med CKC under en session, hvis det er relevant for dig og forløbet.
 • Oplysninger, du deler med CKC via de sociale medier, herunder LinkedIn og Instagram

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, slettes personoplysningerne senest 6 måneder efter. 

Anvendelse og opbevaring af indsamlede personoplysninger:
De indsamlede personoplysninger anvendes med det formål at kunne yde den bedst mulige behandling og service, samt informere og komme i kontakt med kunder. Dine personoplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. CKC følger derfor regelmæssigt op på, at samtykket stadig er aktuelt og at formålet med, samt selve behandlingen, ikke har ændret sig.  

CKC opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. 


Personoplysninger opbevares:
 

 • Alle personoplysninger opbevares krypteret i et dokument-lagringssystem samt i kopi på CKC’s egen computer.
 • CKC er underlagt tavshedspligt, og anvender udelukkende oplysninger afgivet af dig under dine sessioner.
 • Håndskrevne noter lavet i forbindelse med en session makuleres umiddelbart efter endt session, eller opbevares i aflåst arkivskab, hvorefter de makuleres senest 6 måneder efter ydelsen er leveret – dvs. endt forløb.
 • Oplysninger på computerens harddisk slettes senest 6 måneder efter ydelsen er leveret – dvs. efter endt session eller forløb.

Bogføring:
CKC skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at CKC gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn og adresse samt ydelsesbeskrivelse. CKC opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter, at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Databehandlere:
CKC benytter en række databehandlere til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på CKC’s vegne, og må ikke anvende dem til egne formål. CKC samarbejder med følgende leverandører:

 • Hosting-leverandør, der varetager hosting af hjemmeside og e-mail 
 • Revisionsfirma, der varetager regnskab og bogføring for CKC 
 • Regnskabsprogram, der bruges i forbindelse med fakturering 
 • Cloud-løsning, der opbevarer CKC’s data

Det er CKC’s ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles rigtigt. Derfor stiller CKC høje krav til databehandlerne, der naturligvis skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. CKC indgår derfor aftaler med databehandlerne.

Videregivelse af personoplysninger:
CKC videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik eller aftalt med dig. CKC kan videregive dine oplysninger, hvis CKC er forpligtet til at videregive eller dele data – for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller anden myndighed. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og/eller organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. CKC beskytter og behandler dine persondata med stor respekt og forsigtighed.

Profilering og automatiserede afgørelser:
CKC foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler:
CKC benytter databehandlere i Danmark, der behandler og opbevarer data i Danmark og EU. Databehandlerne samarbejder med under-databehandlere i Danmark og EU/EØS, hvorfor de er underlagt gældende dansk lovgivning og EU-ret. Derudover benytter CKC sig af Microsoft-produkter, som anvender standardkontraktklausuler som grundlag for overførslen af data i sine online-tjenester. Klausulerne er standardbetingelser fra EU-Kommissionen, som kan bruges til overførsel af data uden for EØS-området på en måde, der overholder gældende regler og standarder.

Behandlingssikkerhed:
CKC har foretaget en risikovurdering af CKC’s behandling af oplysninger, og har efterfølgende indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som løbende evalueres for at øge sikkerheden. En af CKC’s vigtigste foranstaltninger er at være opdateret om GDPR via Datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.dk/, samt ved løbende gennemgang af CKC’s sikkerhedsprocedurer.

Dine rettigheder:
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til CKC’s behandling af oplysninger om dig. Ønsker du at få adgang til dine personoplysninger, få dem rettet eller slettet, er du velkommen til at kontakte CKC, som herefter vil undersøge muligheden. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, som CKC behandler om dig, samt hvor de stammer fra, eller hvad de anvendes til. Det er også altid muligt at få oplyst, hvor længe CKC opbevarer dine personoplysninger. Ønsker du ikke længere, at CKC skal behandle dine personoplysninger, eller at CKC skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende en anmodning herom til mail@christinaknudsen.com.

Hvis du mener, at de personoplysninger, som CKC har om dig, er urigtige eller ufuldstændige, har du ret til at få dem rettet. Dette sker ved henvendelse på mail@christinaknudsen.com, hvor du bedes oplyse, hvad der er unøjagtigt eller urigtigt, og hvordan du ønsker dette rettet. Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, er CKC forpligtet til at slette dine personoplysninger, og oplysningerne kan derefter ikke genskabes. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved henvendelse til CKC. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, som CKC indhentede dem til, kan du ligeledes bede om at få dem slettet. 

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod CKC’s lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan altid kontakte CKC, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid mod lovgivningen.

Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som CKC behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.