Skip to main content

Styrk din
virksomheds
fokus

Få klarhed, svar og retning

Har du behov for at opnå en dybere forståelse af dig selv og din virksomhed?

Har du behov for værktøjer til dit professionelle og private liv?

Jeg tilbyder rådgivning til privatpersoner samt til virksomheder, der ønsker at udvikle sig på markedet. 

Jeg hjælper med at finde svar og løsninger på udfordringer, og giver konkrete værktøjer til hverdagen. Jeg har en akademisk baggrund og en spirituel tilgang til mit arbejde.

Vækst og bæredygtig udvikling

Med flere års erfaring inden for udvikling og værdiskabelse, kender jeg til de udfordringer og muligheder, som virksomheder står over for. Jeg hjælper med at identificere potentialer samt skabe klarhed over ledelsesmæssige udfordringer og strategiske beslutninger.

Sammen kan vi skabe udvikling og resultater i din virksomhed.

Min vision

Vi kan ofte have tendens til at fokusere på strategier og tal, men kan overse den dybere mening og formål bag vores handlinger. Ved at bruge vores intuition mere, kan vi skabe en mere helhedsorienteret tilgang, hvor både personlige og virksomheders mål kan opfyldes. Mit mål er, at intuition indgår som en naturlig del i ledelsen og udviklingen af virksomheder.

Jeg kan hjælpe med

  • Skabe klarhed over forretningsmuligheder og beslutninger
  • Styrke indsigten i, hvordan potentialer kan realiseres
  • Tilbyde konkrete værktøjer til virksomhedsudvikling
  • Understøtte virksomheden i forbindelse med indgåelse af partnerskaber
  • Sparring i forbindelse med køb og salg af virksomhed
  • Hjælpe med at handle på nye og konstruktive måder, samt at være på forkant med forandringer
  • Bidrage til at bringe virksomheden i en mere ansvarlig og bæredygtig retning
  • Skabe klarhed i ansættelsesprocesser og hjælpe med at vælge den rigtige kandidat